Milica Radulović o Jarmili

Previos Post

Slikarstvo Jarmile Vešović već treću deceniju izmiče aktuelnim, agresivno namet- nutim uticajima zapadne kulture, njegujući u sebi suptilne tragove tradicional- nog nasleđa, prepoznatih u vizantijskoj i mediteranskoj estetici. To, razumije se, ne znači da je Jarmilino slikarstvo udaljeno od modernističkih umjetničkih strem- ljenja; naprotiv, dovedeno gotovo do apstraktnog nivoa, blisko enformelskoj po- etici građenja slike, lišeno svake suvišne deskripcije, ono postaje djelo u kom ta duhovna ,,potka’’, taj početni impuls stvaranja, djeluje još intenzivnije i uvjerljivije.

Jarmila, naime, sklono svom senzibilitetu, radi na nekoj vrsti uspostavljanja trodi- menzionalnosti slike, ali ne u smislu njene zičke konkretnosti (duboki ramovi, distanciranje od galerijskog zida), već u smislu njene prostornosti, njenog obuh- vatanja prostora. To postiže, jednim dijelom, transparentnošću materijala na kom slika (gaza, svila), koji rađa speci čne odnose svijetla i sjenki, čijim se sm- jenjivanjem, usklađenim ritmovanjem, uspostavlja jedna potpuno nova realnost slike. Treba reći da materijal ovdje nije upotrijebljen u namjeri efektiranja; nje- gova prozračnost, propustljivost, ovdje je prvenstveno u cilju naglašavanja pros- tornosti slike, ali i jedne speci čne, umjetničke, lirske meditacije. Tako u ciklusu slika ,,Hermetičke šume’’ prozirnost slikane tkanine daje utisak samog gesta pri- rode, njenog daha pretvorenog u vjetar ili sjenku. Ta vibrantnost prizora, kao da odražava naboj njenog nadahnuća. Poetski senzibilitet Jarmilinog slikarskog ru- kopisa otkriva njene snažne i uzbudljive umjetničke opsesije, pretočene u medi- tativne, gotovo mistične predjele. U ciklusima ,,Arabeske’’ i ,,Zemlja je zvijezda’’, (pasteli na japanskom papiru), gdje se simulira taj pre njeni, posni fresko ton, ak- centovan zlatnom i plavom, atmosfera slike postaje tajanstvena i uzvišena. Ovi prizori oplemenju svojom jedinstvenom, gotovo sakralnom aurom. Cjelovitost i usklađenost Jarmilinog rukopisa, ostvarena i u ovim radovima, svjedoči o njenim snažnim stvaralačkim porivima, pre njenim umjetničkim opservacijama i intuiciji, koje prevodi u djela posebnog spiritualnog osjećanja i energije.

Jarmila Vešović

Milica Radulović

Previos Post Share Post :

More Posts