Živim kako hoću – 13. decembar 2002.

http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/20/rts-1/1068940/vi-i-mira-adanja-polak.html

 Reportaža video vreme:  37:10 m

Vanredna emisija „Ekskluzivno“, petak, 22:30, Prvi program RTS-a

Emisija je snimljena u Parizu, gradu u kom živi Jarmila Vesović, neobičan slikar sa neverovatnim osećajem za lepo i posebno. Iako je dosta izlagala i u našoj zemlji, njen stvaralački rad zapažen je pre svega u svetu.

Ostvarivši svoju želju da stvara u Parizu, Jarmila Vesović seća se svojih korena, svoje zemlje, često preplićući ta sećanja i u svojoj umetnosti.

Jarmila Vesović je 23. novembra dobila nagradu grada u kom je živeo i Luj XIII – to je samo jedno od mnogobrojnih priznanja ove umetnice; ona je i dobitnik nagrade slikara sveta. U našoj zemlji dobila je nagrade Oktobarskog salona, nagradu Belog anđela i mnoge druge.

Izložba njenih radova biće otvorena i u Beogradu, u sasvim novoj galeriji, koja ovom izložbom otpočinje svoj život, a emisija gledaoce vodi u slikarkin neobični dom u Parizu i prostor u kom ona stvara i uistinu živi kako hoće.

Share Post :

More Posts